ARUKAS METSAMAJANDAMINE

ARVESTAME KLIENDI SOOVIDEGA

PRAKTILINE kogemus metsamajandamises

Meie hooldame
Teie tulevikumetsa

Aitame metsa raiumise, uue metsa rajamise, selle hooldamise ja võsastunud alade puhastamisega ning erinevate raietega.

Istutamine

Rajame maharaiutud metsa asemele uue metsa. Valime vastavalt pinnasele ja kasvukohatüübile õige metsakultuuri.

Kultuurihooldus

Hooldame rajatud metsakultuure, teostades kultuurihooldust kas koridor lõikusena või üleepinnalise hooldusena.

Valgustusraie

Valgustusraie peamisteks eesmärkideks on kujundada puistu liigilist koosseisu ning parandada valgus- ja toitetingimusi.

Alusmetsaraie

Teostame võsalõikust harvendus- ning lageraie lankidel enne harvesteri.

Metsaraie mootorsaega

Teostame mootorsaega sanitaarraiet, pisemaid harvendus- ning lageraieid.

Võsalõikus

Lõikame võsa kraavipervedelt, põllu äärest. Vajadusel kokku koondamine ning turustamine.

Tehtud tööd

Valgustusraie

Sanitaarraie

Istutamine

Kultuurihooldus

Raietööd

Skytrend OÜ

+372 56 839 888

virko@skytrend.ee

Võrumaa, Võru vald, Linnamäe küla, Kängsepa, 66635